Om oss

DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg

DHS är en partipolitisk och religiöst obunden paraplyorganisation för lokala funktionshinderföreningar i Helsingborg som bildades på uppmaning av Helsingborgs kommun 1967.

DHS ändamål är att samordna och vara ett stöd för de olika funktionshinderföreningarna i staden samt att driva funktionshinderpolitiska frågor, främst på kommunal nivå.

 DHS har en heltidsanställd ombudsman, Björn Tufvesson-Alm, samt kanslipersonal, som genomför verksamheter enligt styrelsens beslut.

 DHS medlemsföreningar har olika aktiviteter både för din trivsel och för att du ska komma vidare med din sociala rehabilitering. Vissa föreningar har också kurser i egenvård. Om du väljer att organisera dig kan du jobba för en bättre vardag för dig själv och andra i samma situation.

Att organisera sig kan också vara ett sätt att träffa andra och bryta social solering. Genom DHS kan du få information om dina rättigheter och bli guidad till den förening som bäst motsvarar dina behov.

Utöver kärnverksamheten driver DHS en rad andra verksamheter på uppdrag av Helsingborgs stad, se under fliken: Våra veksamheter

Våra sociala medier:

Facebook

Twitter

Youtube