SEMESTERSTÄNGT

Träffpunkt Ringstorps Lunchcafé

samt Hjälpmedelsbutiken.

Vi håller stängt för semester fr.o.m den 8 juli och öppnar åter måndagen den 5 augusti.

Under denna period är samtliga uthyrningsobjekt bokade.

Trevlig sommar!

Fungera Mera, vi gör idrotten tillgänglig!

Prova på!!

Helt kostnadsfritt

Nu har du som är medlem i någon av våra föreningar eller har LSS-beslut möjlighet att prova på olika aktiviteter inom Helsingborgsidrotten. Ta chansen att testa!

Golf

Tillsammans med Allerums golfklubb erbjuder vi dig att prova på att spela golf. Inga förkunskaper krävs. Det enda du behöver göra är att anmäla dig och komma till Allerums golfklubb.

Dag och tid: 19/6 kl 12:00

Plats: Allerums golfklubb

(Stadsbussen nr 3 går till Allerum GK lämnar Knutpunkten ca 11.30)

Program:

12.00: Lunch/fika i golfklubbens restaurang.

13.00-14.00: Keith Davies, golfklubbens pro/tränare, visar först golfens grunder och deltagarna får sedan prova på olika slag på drivingrangen, övningsområdet och puttinggreen.

14.00-14.45: Fortsatt aktivitet med några av klubbens medlemmar och återsamling i restaurangen.

15.00: Stadsbussen avgår.

DHS Bjuder på bollar och fika/lunch

Kontaktperson Alison Dieden

http://www.allerumgk.nu/

Anmälan: DHS Helsingborg, 042177270, kansli@dhshelsingborg.se

Padel

Padel är den nya inne-sporten i Europa, nästan som tennis fast lite enklare. I samarbete med Padel Crew i Helsingborg kan vi erbjuda er att helt kostnadsfritt att testa att spela under ledning av utbildade ledare från Padel Crew. Inga förkunskaper krävs, banor, racket och bollar fixar vi.

Dag och tid: 17/6 kl 18.00

Plats: Padelcrew, Rännarbanan 32 Helsingborg

Kontaktperson: Lars Magnus Larsson

http://www.padelcrew.se/

Anmälan: DHS Helsingborg, 042177270, kansli@dhshelsingborg.se

 

Fungera Mera, vi gör idrotten tillgänglig!

PROJEKTLEDARE – FUNGERA MERA

DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg söker,
PROJEKTLEDARE – FUNGERA MERA

Info
Projektanställning i 2 år med start 1 aug / 1 sep.
Heltidstjänst 100%
Oreglerad arbetstid. Kan innebära kvällstid och helger.
Kontor på DHS Helsingborg, Kurirgatan 1.

Vi söker en projektledare som är:
Driftig och brinner för inkludering av personer med funktionsvariation.
Kan ta eget ansvar och driva verksamheten och projektet självständigt.

Arbetsuppgifter:
Driva projektet enl. projektbeskrivningen och projektplan.
Budgetansvar och redovisning av underlag, dock inget ekonomiskt redovisningsansvar.
Ta fram projektplan utifrån projektets målsättningar tillsammans med Styrgruppen.
Kontakt med Arvsfonden
Meriterande med erfarenhet av Funktionshindersrörelsen och föreningsliv.

Styrgruppen i Fungera Mera:
DHS – Björn Tuvesson
HISO – Julius Bergkvist
Fritid – Lars Olsson
Vård Omsorg – Lars Palmgren
DHR – Henrik Andersson

Ansökning sker till DHS och anställning efter överenskommelse.

Med vänlig hälsning
Björn Tufvesson Alm
DHS Helsingborg
042-177271
tufvesson.alm@dhshelsingborg.se
www.dhshelsingborg.se

Angående Helsingborgs Taltidning

DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg har under många år åtagit sig att producera en taltidning åt Helsingborgs stad. Denna ges ut på CD skiva, via app och på webbsida. Vi ingår också i det nationella systemet som distribuerar taltidningar digitalt till prenumeranter.

Syftet med Helsingborgs taltidningen är att öka tillgängligheten av nyheter, främst lokala, för grupper som har svårt att ta del av skriven text. Det kan gälla personer med synskada , förvärvad eller medfödd, dyslektiker, personer med allergi mot trycksvärta etc.

Varje år ansöker DHS om medel hos Vård och Omsorgsförvaltningen i Helsingborg för att driva taltidningen, men även stöd från arbetsförmedlingen, volontärarbete och en mindre egeninsats krävs för att det ska vara ekonomiskt möjligt för oss att ge ut taltidningen 42 ggr om året.

Under årets första månad fick vi dock problem med långtidssjukskrivningar och att en av medarbetarnas stöd från arbetsförmedlingen uteblev. I den tighta budget som vi gjort för att bedriva taltidningen finns tyvärr inte utrymme för detta och vi har därför beslutat att avsäga oss detta självpåtagna uppdrag och lägga ner Taltidningen i DHS regi. Vi har försökt att hitta olika lösningar, men ännu inte hittat någon annan som vill ta på sig att framställa en taltidning för Helsingborgarna. Vi bedömer vidare att man från huvudfinansiären, Vård och Omsorgsförvaltningen, i dagsläget inte har möjlighet att skjuta till mer pengar. Vi vill dock poängtera att vi blivit beviljade de medel vi ansökt om för 2019 från nämnden men på grund av oförutsedda händelser kommer vi inte att lyckas hålla den budget ansökan är byggd på. DHS ambition är att ge ut taltidningen årets första kvartal.

Vi hoppas nu att någon annan, med större finansiella muskler, tar på sig uppdraget att ge personer som behöver lokal samhällsinformation i form av uppläst text en taltidning även framgent. I grund och botten handlar det om att kommunicera viktig information till ALLA Helsingborgare, inte bara de som kan läsa en text.

DHS Verkställande utskott genom

Björn Tufvesson Alm (ombudsman)

kansli@dhshelsingborg.se

042-177270