Om DHS

DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg.

 

På uppmaning av Helsingborgs kommun bildades DHS år 1967. DHS står för Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, och är en partipolitisk och religiöst obunden paraplyorganisation för lokala handikappföreningar i Helsingborg.

DHS ändamål är, att samordna verksamheten hos de olika handikappföreningarna, och att driva handikappolitiska frågor, främst på kommunal nivå.

 

DHS har en heltidsanställd ombudsman, Björn Tufvesson-Alm, samt kanslipersonal, som genomför verksamheter enligt styrelsens beslut.

 

DHS medlemsföreningar har olika aktiviteter både för din trivsel och för att du ska komma vidare med din sociala rehabilitering. Vissa föreningar har också kurser i egenvård. Om du väljer att organisera dig kan du jobba för en bättre vardag för dig själv och andra i samma situation.

Att organisera sig kan också vara ett sätt att träffa andra och bryta social isolering. Genom DHS kan du få information om dina rättigheter och bli guidad till den handikappförening som bäst motsvarar dina behov.

DHS Funtionshinderrörelsen i Helsingborgs ändamål är:

 

 • Att tillsammans med sina medlemsföreningar i Helsingborg vara pådrivande handikappolitiska frågor.
 • Att stödja medlemsföreningarna samt bevaka och tillvarata deras och deras medlemmars intressen.
 • Att arbeta utifrån FN-konventionen om mänskliga rättigheter för människor med bestående funktionsnedsättning.

 

 

DHS Funtionshinderrörelsen i Helsingborg har som målsättning gentemot Helsingborgs stad är följande:

 

 

 • Att Helsingborgs kommunpolitiker ska acceptera synsättet Att otillgänglighet är diskriminering.
 • Att arbeta för att stadsbyggnadsnämnden får utökade resurser så att de får möjlighet att göra Helsingborg till en tillgänglig stad för alla.
 • Att Kommunala Handikapprådet får en kraftigt ökad resurs i form av en halvtidsanställd Handikappsekreterare som ska kunna biträda rådet med ritningsgranskningar, utredningar med mera.
 • Att Helsingborg ska få fler anpassade stränder utspridda från norr till söder (t.ex. i Råå och Rydebäck), som ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning.
 • Att Brukarstöds-centrum återstartas. Brukarstöds-centrum är till för att ge individuell råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar. På Brukarstöds-centrum ska man även kunna få hjälp med att överklaga beslut.
 • Att alla nya L S S boenden ska ha högst fem boende. Det är viktigt att boendena blir så hemlika som möjligt.
 • Att Helsingborg anställer en syninstruktör. Det är viktigt att synskadade får extra stöd så att man kan leva ett så normalt liv som möjligt.
 • Att Helsingborgs stad bygger upp en enhet som ska arbeta för att utveckla den sociala ekonomin inom den idéella sektorn. Enheten ska tillsammans med den idéella sektorn verka för att denna sektor ska få en ökad betydelse som ett självständigt och starkt alternativ till det offentliga och näringslivet. Den idéella sektorn kan om den utvecklas inte bara aktivera fler människor, utan även utveckla arbetsmarknaden.
 • Att Helsingborgs stad ska arbeta för att bli bättre på att se till att alla oavsett funktionsnedsättning ska ges möjlighet till arbete.
 • Att alla kultur-ställen och kultur-arrangemang ska vara tillgängliga för alla. Att samma priser ska gälla för färdtjänstberättigade som för alla andra människor som ska åka kollektivt. Att antalet parkeringsplatser med handikapptillstånd utökas.

Funktionshinderrörelsen i Helsingborg DHS.

Kurirgatan 1.

254 53 Helsingborg.

 

Org. nr. 84 3000 - 6430.

Bankgiro 5259 - 3159.

 

E-post kansli. kansli@dhshelsingborg.se.

Växel 042 17 72 70.

 

Ombudsman 042 17 72 71.

 

Bokning 042 17 72 77.

Design & Webbmaster Fredrik Hjärpe - Föreningsservice HBG

 

Copyright © DHS Helsingborg 2015.All Rights Reserved