Angående Helsingborgs Taltidning

DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg har under många år åtagit sig att producera en taltidning åt Helsingborgs stad. Denna ges ut på CD skiva, via app och på webbsida. Vi ingår också i det nationella systemet som distribuerar taltidningar digitalt till prenumeranter.

Syftet med Helsingborgs taltidningen är att öka tillgängligheten av nyheter, främst lokala, för grupper som har svårt att ta del av skriven text. Det kan gälla personer med synskada , förvärvad eller medfödd, dyslektiker, personer med allergi mot trycksvärta etc.

Varje år ansöker DHS om medel hos Vård och Omsorgsförvaltningen i Helsingborg för att driva taltidningen, men även stöd från arbetsförmedlingen, volontärarbete och en mindre egeninsats krävs för att det ska vara ekonomiskt möjligt för oss att ge ut taltidningen 42 ggr om året.

Under årets första månad fick vi dock problem med långtidssjukskrivningar och att en av medarbetarnas stöd från arbetsförmedlingen uteblev. I den tighta budget som vi gjort för att bedriva taltidningen finns tyvärr inte utrymme för detta och vi har därför beslutat att avsäga oss detta självpåtagna uppdrag och lägga ner Taltidningen i DHS regi. Vi har försökt att hitta olika lösningar, men ännu inte hittat någon annan som vill ta på sig att framställa en taltidning för Helsingborgarna. Vi bedömer vidare att man från huvudfinansiären, Vård och Omsorgsförvaltningen, i dagsläget inte har möjlighet att skjuta till mer pengar. Vi vill dock poängtera att vi blivit beviljade de medel vi ansökt om för 2019 från nämnden men på grund av oförutsedda händelser kommer vi inte att lyckas hålla den budget ansökan är byggd på. DHS ambition är att ge ut taltidningen årets första kvartal.

Vi hoppas nu att någon annan, med större finansiella muskler, tar på sig uppdraget att ge personer som behöver lokal samhällsinformation i form av uppläst text en taltidning även framgent. I grund och botten handlar det om att kommunicera viktig information till ALLA Helsingborgare, inte bara de som kan läsa en text.

DHS Verkställande utskott genom

Björn Tufvesson Alm (ombudsman)

kansli@dhshelsingborg.se

042-177270

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *